Εξωτερική Θερμομόνωση

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

Η εξωτερική θερμομόνωση ενός κτιρίου δεν είναι πλέον μόνο πολυτέλεια αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση βάσει της Οδηγιας 2002/91 ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στις σύγχρονες κοινωνίες ο τομέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός, επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης των κτιρίων, καθώς η πλειονότητα των υφιστάμενων ή νέων κτηρίων έχουν μερική η μηδενική θερμομόνωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 60% με τον περιορισμό των θερμικών απωλειών
 • Υγιεινή, άνετη και ευχάριστη διαβίωση σε σταθερή θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο από 20C – 23 C χειμώνα καλοκαίρι
 • Αποφυγή σχηματισμού ρωγμών στο εξωτερικό και εσωτερικό μέρος του κτιρίου.
 • Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας και μούχλας
 • Προστασια από θορύβους αφού τα περισσότερα θερμομονωτικά υλικά είναι και ηχομονωτικά
 • Περιορισμός του αρχικού κόστους κατασκευής της εγκατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
 • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, αφου μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας ελαττώνεται αντίστοιχα και η ποσότητα των εκπεμπόμενων καυσαερίων προς την ατμόσφαιρα
 • Σύστημα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS
 • Σύστημα με εξηλασμενη πολυστερίνη XPS
 • Σύστημα με πετροβαμβακα
 • Σύστημα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS με γραφίτη
Η επιλογή του συστήματος  γίνεται κατόπιν συζητησης με τον τεχνικό διευθυντή σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου σας.
 • Υπόστρωµα για την εξωτερική θερµοµόνωση επιφάνεια τοιχοποιίας, τούβλοµπετόν, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα. Στην εφαρµογή του συστήµατος σε παλιά κατοικία πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχόν αποκολλήσεις του σοβά. Επίσης, θα πρέπει να εφαρµοστεί αστάρι UNI-GRUNT για τη σωστή επικόλληση του υλικού. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, στέρεα και καθαρή, χωρίς σκόνη και κακώς προσκολληµένα κοµµάτια, χωρίς υπολείµµατα λαδιού του ξυλοτύπου και λοιπής βρωµιάς. Σε λείες επιφάνειες όπου αναµένεται κακή προσκόλληση (γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα), µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ειδικό αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης µε χαλαζιακή άµµο.
 • Ως στήριγµα για την πρώτη σειρά θερµοµονωτικών πλακών λειτουργεί το θεµέλιο ή κάποια προέκταση τοιχίου. Αν στην επιφάνεια του τοίχου δεν υφίσταται τέτοιο στήριγµα ή αν οι θερµοµονωτικές πλάκες εφαρµόζονται µόνο σε µέρος τοίχου, τότε η κατώτερη σειρά πλακών τοποθετείται σε ειδική µεταλλική ράγα (starting strip), η οποία στηρίζεται µε τη βοήθεια βιδών σε οριζόντιο επίπεδο στο κατάλληλο ύψος. Επιπρόσθετα, µπορεί να βοηθήσει o ξύλινος οδηγός ο οποίος αφαιρείται πριν το βασικό σοβάτισµα.
 • Σ' αυτή την περίπτωση, το κατώτερο άκρο της εξωτερικής θερµοµόνωσης προστατεύεται µε λωρίδα υαλοπλέγµατος φάρδους 30-50 εκ. η οποία προσκολλάται στον τοίχο ενώ το ελεύθερο άκρο της µετά την αφαίρεση του ξύλινου οδηγού, διπλώνεται στην κατώτερη άκρη της θερµοµονωµένης πλάκας.
 • Η συγκολλητική κόλλα STOPTER K-10, STOPTER K-20, HOTER S HOTER U τοποθετείται στο περίγραµµα των θερµοµονωτικών πλακών και εντός αυτού (σε 6 σηµεία). Οι θερµοµονωτικές πλάκες τοποθετούνται η µία δίπλα στην άλλη σε σχήµα και σύστηµα κτισίµατος. Η συγκολλητική µάζα (οργανική κόλλα επικόλλησης Θερµοµονωτικών πλακών) χρησιµοποιείται σε περίπτωση συγκόλλησης πλακών πολυστερίνης σε λείες επιφάνειες (τσιµεντοσανίδα, ξύλινες επιφάνειες κλπ) και εφαρµόζεται σε όλη την επιφάνεια της πολυστερίνης.
 • Οι πλάκες από πετροβάµβακα στη φάση κόλλησης πρέπει επιπλέον να στηρίζονται µε χρήση ειδικών αγκυρίων - τέσσερα τεµάχια ανά πλάκα. Οι ενώσεις πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς την συγκολλητική µάζα. Στις γωνίες οι πλάκες πρέπει να κόβονται.
 • Σε περίπτωση που το κτίριο στο οποίο εφαρµόζεται η εξωτερική θερµοµόνωση υπερβαίνει το ύψος των 6 µέτρων ή αν το υπόστρωµα για την κόλληση θερµοµονωτικών πλακών είναι προβληµατικό ή πολύ απορροφητικό ή αν το βάρος του θερµοµονωτικού συστήµατος είναι µεγαλύτερο των 10kg/m2, τότε οι πλάκες πολυστερίνης, άσχετα µε το ύψος του κτιρίου, (µετά το τρίψιµο) στηρίζονται επί πλέον µε 6 ή 8 αγκύρια ανά m2 µε διάφορους τρόπους. Το βάθος στήριξης αγκυρίων στον τοίχο πρέπει να είναι >= 5cm, και η οπή πρέπει να είναι κατά 2 cm µεγαλύτερη. Αγκύρια
 • Αγκύρια υπάρχουν µεταλλικά και πλαστικά σε διάφορες διαστάσεις και τύπους ανάλογα µε το υπόστρωµα. Η επιλογή εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου και από την κατάσταση του υποστρώµατος για την εφαρµογή των µονωτικών πλακών. Σε κάθε περίπτωση ανοίγουµε πρώτα µε τη χρήση του ειδικού router τρύπα µε διάµετρο ίση µε του βύσµατος ώστε να “χωνευτεί” 2εκ. µέσα στην θερµοµονωτική πλάκα.
 • Το κενό το σφραγίζουµε µε αφρό πολυουρεθάνης ή µε τη χρήση ειδικής τάπας από πολυστερίνη. Σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούµε κόλλα για να γεµίσουµε το κενό ανάµεσα στις πολυστερίνες.
 • Όλες οι γωνίες προστατεύονται µε ειδικά διάτρητα πλαστικά (PVC) γωνιόκρανα τα οποία τοποθετούνται στο µονωτικό υπόστρωµα µε κόλλα STOPTER K-10, STOPTER K-20, HOTER S HOTER U.
 • Ο βασικός σοβάς περνιέται µε δύο στρώσεις συνολικού πάχους 2.5-3 mm και επικαλύπτοντας το υαλόπλεγµα. Η πρώτη στρώση εφαρµόζεται πάνω στην πολυστερίνη και επ' αυτής επικολλάται το υαλόπλεγµα από το πάνω σηµείο της όψης προς το δάπεδο. Κατά φάρδος και κατά µήκος του πλέγµατος γίνονται επικαλύψεις κατά 10-20 cm. Στις γωνίες το υαλόπλεγµα γυρίζει προς την αντίθετη πλευρά και από τις δύο πλευρές της γωνίας.
 • Στην περίπτωση που τα ήδη τοποθετηµένα γωνιόκρανα δεν έχουν αντίστοιχο υαλόπλεγµα. Ακολουθεί η δεύτερη στρώση συνολικού πάχους 0.5 mm για τα οργανικά συστήµατα και αµέσως µετά την τοποθέτηση υαλοπλέγµατος (τέχνη "φρέσκο σε φρέσκο") λειαίνεται η επιφάνεια. Για τους ψιλόκοκκους διακοσµητικούς σοβάδες ή στις περιπτώσεις που η τεχνική "φρέσκο σε φρέσκο" δεν είναι εφαρµόσιµη, η επιφάνεια του ανόργανου βασικού σοβά πρέπει να λειαίνεται πολύ καλά, κάτι το οποίο γίνεται πιο εύκολα αν η δεύτερη στρώση σοβά έχει στεγνώσει πλήρως µετά από 4-6 µέρες µετά την εφαρµογή του υαλοπλέγµατος. Μετά ακολουθεί η τοποθέτηση του τελικού διακοσµητικού επιχρίσµατος µε σπάτουλα ή και µε την χρήση µηχανηµάτων.
 • Σε κανονικές συνθήκες ο βασικός ανόργανος σοβάς σκληραίνει µετά από 4-6 ηµέρες ή περίπου 1 ηµέρα για κάθε χιλιοστό του πάχους. Αφού στεγνώσει, ο βασικός σοβάς περνιέται µε έγχρωµο αστάρι GERPLAST. Στον τελικό σοβά (έγχρωµος ή λευκό), αφήνουµε  αρµό µεταξύ αυτού και των κασών των κουφωµάτων και των µαρµαροποδιών. Ο αρµός γεµίζεται µε ελαστοµερή µαστίχη, όταν ο τελικός σοβάς θα είναι στεγνός.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 • 100.000 τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης στην Κύπρο
 • 20 χρόνια γραπτή εγγύηση με την παράδοση του έργου
 • Συνέπεια στους χρόνους παράδοσης
 • Εκπαιδευμένα συνεργεία εφαρμογής και εξειδικευμένα μηχανήματα
 • Άριστης ποιότητας υλικά πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου
 • Μειωμένο κόστος αφού διαθέτουμε τα απαραίτητα μηχανήματα και σκαλωσιές για τις εργασίες θερμομόνωσης τα οποια δεν χρεώνονται στους πελάτες μας
 • Πιστοποιημένος τεχνικός ο οποίος σας επισκέπτεται στο χώρο σας και σας προτείνει το είδος θερμομόνωσης σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου σας,  έτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σας.
 • Συστήματα θερμομόνωσης κορυφαίων εταιρειών στην Ευρώπη (Atlas - Rokwool - Masterplast)
 • Παγκύπρια κάλυψη
 • Δωρεάν κοστολόγηση από έμπειρο επιμετρητή
Ζητήστε τώρα προσφορά