Υπηρεσίες

Εξωτερική Θερμομόνωση Build Shield Service

Εξωτερική Θερμομόνωση

Η εταιρεία Build Shield ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει πρωτοπόρες και ποιοτικά άριστες υπηρεσίες στο χώρο των συστημάτων θερμομόνωσης στην Κύπρο.

Μόνωση οροφής Build Shield Service

Μόνωση οροφής

Οι μέθοδοι εφαρμογής θερμομόνωσης στην ταράτσα, περιλαμβάνουν στεγανοποίηση με θερμοπλαστικές μεμβράνες, στεγανοποίηση μίας ή δύο στρώσεων, στεγάνωση δώματος με μονή ή διπλή ασφαλτική μεμβράνη.

Θερμογραφία Build Shield Service

Θερμογραφία

Η Θερμογραφία είναι μία μέθοδος μέτρησης και απεικόνισης της ακτινοβολίας της θερμοκρασίας, η οποία πραγματοποιείται με χρήση ειδικής Θερμοκάμερας.