Θερμογραφία

Τι είναι η Θερμογραφία;

 

 

Η Θερμογραφία είναι μια μέθοδος μέτρησης και απεικόνισης της ακτινοβολίας της θερμοκρασίας, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής Θερμοκάμερας. Με μια μελέτη Θερμογραφίας μπορούμε να καταγράψουμε τα σημεία του σπιτιού σας όπου υπάρχουν απώλειες ενέργειας, να εντοπίσουμε υγρασίες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, να σας υποδείξουμε σημεία όπου έχει γίνει κακή μόνωση ή υπάρχουν διαρροές.

 

Εντοπίζει τις θερμογέφυρες

Ελέγχει την υπάρχουσα θερμομόνωση καθώς παράλληλα ενεργεί λειτουργικό έλεγχο καταλληλότητας κουφωμάτων  για εμφάνιση θερμογεφυρών αλλά και διαρροών αέρα από τους χώρους.

 

Εντοπίζει τις υγρασίες

Από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που προκύπτουν σε οικίες και γενικώς στα κτίρια είναι οι διαρροές από εσωτερικούς σωλήνες σε τοίχους και πατώματα οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημείων με σημαντική ποσότητα υγρασίας τα οποία αν δεν εντοπιστούν άμεσα θα προκαλέσουν μούχλα και διάβρωση. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της θερμογραφίας, εντοπίζουμε με ακρίβεια τα σημεία τα οποία έχουν οποιασδήποτε μορφής υγρασίας ώστε να γίνει άμεσα και στοχευόμενη η αποκατάσταση τους.

 

Η καταγραφή και απεικόνιση των θερμικών απωλειών, μας βοηθά – με υπολογιστικά και άλλα εργαλεία – στον υπολογισμό :

 

Γιατί να χρειαστώ μελέτη Θερμογραφίας

 

Τα πλεονεκτήματα ενός θερμογραφικού ελέγχου στην κατοικία σας είναι τα ακόλουθα:

 

Τι έχω να κερδίσω μετά την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας μου

Μετά την θερμογράφηση του κτιρίου σας, σας παρουσιάζουμε και σας αναλύουμε τις ειδικές εικόνες που προκύπτουν (θερμογραφήματα) και σας προτείνουμε λύσεις ώστε να περιορίσετε τις απώλειες και να θωρακίσετε ενεργειακά το σπίτι σας.

Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας σας θα έχετε πλήρη και σωστή εικόνα των θερμικών απωλειών και υγρασιών στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα την ορθή αποκατάσταση τους χωρίς να δαπανήσετε επιπλέον χρήματα σε εργασίες που δεν απαιτούνται.